Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Centrum karosářských oprav Ford

Proč si nechat opravit vozidlo v Centru karosářských oprav Ford?

Aby i po dopravní nehodě váš Ford zůstal Fordem a zachoval si vlastnosti jako před nehodou.


 • Naše Centra karosářských oprav Ford CARent v Praze 10 (Černokostelecká), Praze 9 (ul. Poděbradská), v Milovicích u Hořic a v Mělníku je specializované pracoviště na opravu vozidel po dopravní nehodě, které plní prémiové standardy Ford Motor Company pro tento typ oprav.
 • Opravu vozu zabezpečují naši odborně vyškolení technici dle požadavků značky Ford.
 • Oprava vozu je provedena dle technologických postupů stanovených výrobcem.
 • Při opravě jsou používány výhradně originální díly Ford
 • Cena opravy vozu je stanovena transparentně na základě normočasů Ford a doporučených cen náhradních dílů Ford.
 • K lakování vozu jsou používány výhradně laky od výrobců schválených Ford Motor Company.
 • 3 letá záruka na práci, použité díly Ford a lak (podrobnosti níže v sekci "Poskytnuté záruky").
 • Pomoc při vyřizování pojistné události a komunikace s pojišťovnou za vás, poskytnutí náhradního vozidla a odtah nepojízdného vozidla je samozřejmostí.
 • Skutečnost, že oprava vašeho vozu po nehodě byla provedena v Centru karosářských oprav (tzn. dle technologických postupů stanovených výrobcem), podpoří hodnotu vašeho vozidla při jeho následném prodeji.
 • Provádíme i tzv. "smart opravy" - opravy drobných poškození laku (například drobných škrábanců, poškození od odlétajících kamínků apod.), které však mohou vést k vážnějším poškozením karoserie v podobě koroze.
 • Kvalita provedené práce je pravidelně monitorována interní kontrolou i kontrolou zástupců společnosti Ford a dodavateli lakových materiálů.

Poskytované záruky

Na opravy v Centrech karosářských oprav Ford jsou poskytovány tyto záruky:

 • 3 letá záruka na opravu zahrnující použité originální náhradní díly, lak a práci.
 • 6 až 12 letou záruku proti prorezivění karoserie zevnitř ven na namontované originální plechové díly.
 • Zachování původní záruky na karoserii a lak.

 

Záruční podmínky 

Vozidlo musí být udržováno dle požadavků popsaných v návodu k obsluze. Po dobu trvání záruky musí být na vozidle pravidelně prováděny servisní prohlídky a prohlídky stavu karoserie. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů, za které se považuje takové opotřebení, které odpovídá stáří předmětného dílu, počtu najetých kilometrů, běžným provozním podmínkám, běžnému způsobů užívání a běžnému způsobu údržby vozidla. Jde o opotřebení, které je důsledkem běžného (obvyklého) užívání při běžné (obvyklé) údržbě. Vozidlo ani jednotlivé díly nesmí být zanedbány, poškozeny, nesprávně používány a upravovány. Případná koroze musí být opravně oznámena ihned, jakmile je zjištěna. Záruka se nevztahuje na korozi vzniklou v důsledku vnějšího poškození (např. od odletujících kaménků, poškrábání, rýhy) nebo kvůli znečištění vzduchu (jako chemikálie, spad ze stromů a trus ptáků). 
Výše uvedené záruky jsou smluvní a při nedodržení podmínek uvedených v návodu k obsluze mohou být omezeny.


Záznam o karoserii a laku

Zajistěte, aby odborné kontroly stavu karoserie a laku byly prováděny každých 24 měsíců u vozidel do 6 let stáří, u vozidel starších 6 let každých 12 měsíců. Výsledek kontroly nechte zaznamenat do Servisní knížky vozidla. Nedodržení podmínek kontroly karoserie, jak jsou popsány výše, znamená zrušení záruky Ford proti prorezivění.

Kontaktujte karosářské centrum CARent

Centrum karosářských oprav je možné kontaktovat na  následujících místech:
 • Praha 10, Černokostelecká ulice 116 - přijímací technik Lukáš Odvody, tel. : 267 180 282 , email : odvody@auto.charouz.cz
 • Praha 9, Poděbradská ulice 29 - přijímací technik Petr Skopal, tel. : 284 814 440, email: skopal@auto.charouz.cz
 • Mělník, Českolipská ulice 2322 - přijímací technik Bohuslav Kern, tel. : 775 354 413, email: servis-melnik@auto.charouz.cz
 • Milovice u Hořic 23, Hořice - vedoucí provozu Tomáš Jiran, tel. :493 698 136, email. : jiran@auto.charouz.cz

Novinky